Zapraszamy do współpracy z Lenko S.A. - firmy o 120-letniej tradycji w produkcji różnorodnych tkanin i opakowań. Firma przechodziła w swojej bogatej historii wiele etapów rozwoju, z których najważniejszy to wdrożenie nowych technologii przetwórstwa poliolefin...
Głównym celem Lenko S.A. jest d±żenie do zaspokojenia zmieniaj±cych się wymagań i oczekiwań Klientów poprzez ci±głe rozwijanie i doskonalenie konstrukcji wyrobów oraz technologii wytwarzania.

Zarz±d firmy realizuj±c przyjęt± strategię rozwoju dokonuje stałej orientacji na potrzeby Klientów; stosowanie zasad i wymagań normy ISO 9001 : 2008 w Systemie Zarz±dzania Jako¶ci± oraz ci±głe doskonalenie procesów biznesowych.
PL 43-365 Wilkowice
ul. E. Kwiatkowskiego 42
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Lenko S.A. 2023
LENKO S.A. . 43-365 Wilkowice . Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
e-mail: lenko@lenko.com.pl
Wykonanie e-lan.pl
Na naszej stronie znajduj± się informacje dotycz±ce przetwarzania Państwa danych osobowych - więcej o Polityce prywatnosci .